Yöresel Ağızla Ege-Aydın ve Köylerinin Şiveli Deyimleri ve Ne Anlama Geldikleri

Ege-Aydın-İmamköy Şiveli (Ağız) Deyimler
Derleyen Hazırlayan: Nermin Karabulut
 1.  Acı soğuk : Çok soğuk olmak
 2. Adamın dediği dedik çaldığı düdük : İnat etmek
 3. Adam ekmeği meydan ekmeği evlat ekmeği zindan ekmeği
 4. Adını goymak :Parasını belirlemek
 5. Ağız öğretmek : Yol göstermek.
 6. Aşam bazarı       : Akşam üstü pahalı veya ucuz almak
 7. Ağzını bozmak : Küfürlü konuşmak
 8. Ağzını tutmak : Cevap vermemek , susmak 
 9. Ahı gitmiş vahı kalmış   : Yaşlanmak, çökmek
 10.  Ahmak ıslatan : Az az yağan yağmur
 11. Akça gavak yaprağı gibi dönmek : dönek olmak
 12. Akıllı deliye söyletirmiş: söylemesi zor olan tenteşikli şeye saf birine söyletmek
 13. A_şam oltu : Akşam üzeri
 14. Alçak eşeğin binmesi kolay olurmuş: Sessiz insanlara herşey yaptırmak veya maddi ve manevi güçsüz olana  
 15. Aldı aşarı gitmek : önüne geçememek.
 16. Alışmamadık götte don durmazmış: işe eğreti olmak
 17. Allem gallem etmek : oyun etmek birşeyin özüyle oynamak,
 18.  Aldı aşırı gitmek : Önüne geçememek.
 19. Alışmadık götte don durmazmış: İşe eğreti olmak
 20.  Allem gallem etmek : Oyun etmek birşeyin özüyle oynamak, hile karıştırmak
 21. Anen anen gadın anen : Sonuca ulaşamamak
 22. Alnının çatısı   : Alnının ortası (Alnının çatısından vurmuş)
 23. Ansan ayıp yutsan böyük : Söylenmiyecek ar yapılan sözlük
 24. Ardamarı çatlama :Ahlaksızlaşmak.
 25.  Askarı yüzünden bahalı   : Birşeyin pahalı geldiği belirtmek. Ası söylemek : Şart koymak.
 26. Aşamdan galan aş ağız yakmaz : Olayın soğuması
 27. Aşık atmak : İdda etmek, yarışmak, sen onunla aşık atabili misin o çok zengin
 28. Atlan apeyi döğüştümek: Arabozucu
 29. Aval aval bakmak : Safça
 30. Ayağını kaydırmak : Kötülük yapmak
 31. Ayak dıvıştısı            : Ayak sesi
 32. Ayan beyan belli :Açıkça belli etmek (rüyamda ayan beyan gördüm)
 33. Ayran gönüllü : Çabuk fikri değişen
 34. Bacak çekiştirmek  : Birisinin hakkında dedikodu yapmak
 35. Başa Dapmak    :Yapılan iyiliği yüzüne vurmak
 36. Başını yimek   :Kendi yıkımına neden olmak
 37. Baş yaptırmak :Düğünde saçını yaptırmak için koaföre gitmek.
 38. Bayramda Seyranda : Ara sıra anlamında
 39. Bazada ağız gömek   :Gözlemlemek,
 40. Bekara garı boşamak goley   : Sene göre hava hoş
 41. Benim eşeğim gancık olsun : Tartışmada yenilgiye düşmek tartışmadan usanmak
 42.  Beşlik bozmak : Konuşmak iki bıdramak
 43. Bi deliğe işemek : Samimi olmak, sıkı fıkı olmak
 44. Bilmediği beş vakit vamaz : Her şeyi bilmek. hünerli
 45. Botcada gumaş eskimez : Kendini karaya bereye vurmayanlar için söylenir.
 46. Çaka satmak :Çalımlı olmak
 47. Cav cav sıcak : Öğle zamanı olan sıcak, saat oniki -üç arası
 48. Cinleri başına toplanmak : Çok sinirlenmek
 49. Çatal gazık yere batmaz
 50. Çayın daşınla çayın guşunu vurmak
 51.  Dabanı Ağır : Ağır hareket etmek. Yaptığı şeyi usul usul yapmak
 52. Deli debbek : Delimtırak. Deli Tebbek konuşma
 53. Deveyi yardan bir tutam ot attırır. Hırslı olmak.
 54. Dış kapının mandalı  : Aileden olmayan kişi 
 55. Eften püften: derme çatma yapılan şey.
 56. Ekmek garıştırması: Bayatlamış ekmekleri tavlandırılarak kızartılması
 57.  El pençe divan durmak.: Saygı ile karşılamak.
 58.  Engi bengi olmak : Şaşırmak aptallaşmak.
 59.  Elen telen etmek : Boşa harcamak zarar etmek
 60.  Esip gürlemek : Bağırıp çağırmak
 61.  Eşek ne anlar Hoşaftan : Değerli olan şeylerin değerini bilmeyen kişiye denir.
 62. Fıngıldaklı kişi: Oynak kişi
 63. Gıymatı Sakızlı kanfilde yok :Birisine gereğinden fazla değer vermek
 64.  Gönül koymak : Gücenmek göz belertmek : Korkutmak
 65.  Gözleri fel fecir okumak.
 66. Gözkulak olmak : Gözetmek, Evini göz kulak ol çarşıya gidiyom.
 67. Gözü kızarmak : İradesine sahip olamamak. Kaç onun gözü kızarmış
 68.  Gudurmuş köpek başını yer: Öfkeli kişinin başına herşey gelir. Gumba dolması : Koyun bağırsağından pirinçle yapılan dolma
 69.  Guzu göbeği : Ağaçlık alanlarda yetişen işkembe görünümlü mantar
 70. Güce gitmek : Alınmak Gücenmek; Onun lafları çok gücüme gitti
 71.  Gıcık etmek : Sinir etmek
 72. Hacı yolu bekler gibi yolunu gözlemek: Merakla birisini beklemek
 73. Hap hapına gelmek: Karşı karşıya gelmek
 74. Haşat olmak: Parçalanmak kırılmak
 75. Hinayetlik etmek :Yaramazlık etmek.
 76. Hora geçmek. Yapılan şeyden hoşnut olmak memnun
 77. iki ucu bir araya gelmemek: Ba?ar?s?z olmak
 78. İreng etmek : Eziyet etmek
 79. Kaskatı Söylemek: Acımasızca söylemek
 80. Kayar etmek : Küfürlü konu?mak
 81. Kelli kulakl? : Hali vakti yerinde vucudu da sa?lam
 82. Kov Sokmak : Arada laf taşımak.
 83. Kölük vermek: Kıskandırmak
 84. Matırak Geçmek : Şakalaşmak alay etmek
 85. Marangoz keseri gibi dönme: İşine geldiği gibi dönen
 86. Mırın gırın etmek: İsteksiz davranmak
 87. Muştuluk vemek : Müjdelemek, Karşılığında hediye almak
 88. Ne oldum delisi olmak : Sonradan görerek ne yapacağını şaşırmak
 89. Nevri Dönmek : Şaşırmak, ne olduğunu bilmemek.
 90. O gidenlerde : Çevrede oralarda
 91. Ozanlık etmek. Şakalaşmak, şakacı espiri üreten
 92. Öbek Öbek: Küme küme
 93. Ödü bokuna garışmak: Çok Korkmak
 94. Özene bezene; İtina ile seçmek, yapmak
 95.  Palaz Paldıraz : Üstünkörü yapmak, veya çıkmak
 96. Papı yemek: Azarlanmak
 97. Paşaya kelle yetiştirmek: Hiç yoktan acele etmek
 98. Peygamber Devesi : Çekirgeye benzeyen ye?il böcek
 99. Pestili çıkmak: Aşırı yorulmak
 100. Sebat etmek: Sadık kalmak,devam ettirmek.
 101. Siyim siyim: Yavaş yavaş ağlamak.
 102. Söz kesmek :Evliliğe dair söz verilmesi
 103. Südü bozuk : Ahlak? bozuk kişi
 104. Suya girinmek : Banya yapmak
 105. Şaka şellen yapmak: Şakalaşmak, espiri yapmak
 106. Şangır şungur: Çok ses çıkarmak. Anahtarı şangur şungur etti
 107. Tava gelmek: Yola gelmek, kanmak
 108. Tava gelmek :Toprağın sürmeye elverişli hale gelmesi
 109. Tavuk garankısı: Göz hastalığı
 110. Tebdili davmak: ne yapacağını şaşırmak
 111. Tek durmak: Uslu sakin durmak
 112. Tepe taklak gitmek :Düşmek, veya iflas etmek
 113. Tingil tepeye çıkmak: Yükseğe çıkma
 114. Unu eleyip eleyi asmak:Yaşlanmak, işlerden uzak durmak
 115. Uzun oturmak:Yarı yatmış durumda oturmak.
 116. Ümü?üne basmak: Boğazına çökmek.
 117. Üstüne yatmak: Aldığını vermemek.
 118. Varı yoğu :Nesi varsa onun
 119.  Verip veriştirmek: Ağızını geleni söylemek.
 120. Yakı olmak:Miydesi bozulmak rahatsızlanmak
 121. Yalama olmak: Aşınmak
 122.  Yalap yalap: Parıl parıl
 123. Yalancısı olmak : Başkasından duyduğunu diğer kişiye aktarmak.
 124.  Yalınayak başı kabak: Başında örtü ayağında pabuç olmaması
 125.  Yaptığını yanına gomamak: İntikam almak
 126. Yarenlik etmek: Aynı yaştaki kişilerin arkadaş olması muhapbet etmesi
 127.  Yarım avuç: Az birşey
 128. Yarım yamalak: Bir işi eksik yapmak
 129. Yavan ağız : Gereksiz konuşmak.
 130. Yayan Yapıldak: Ayakkabısız yola gitmek
 131. Yüz tutamağı: İyilik yerine verilen hediye
 132.  Yüzkiri olmak : Utanılacak durumda olmak
 133.  Zivanadan Çıkmak :Sabrının iyice taşması
 134.  Zifiri Karanlık : İyice karanlığın çökmesi, hiç birşey görmemek.
 135. Ildır ıldır ıldıramak : Parıl parıl parlamak.
 136. Genelde şiveli olarak yaşlı kuşak konuşur. Kırk beş yaş üstü, yeni nesilde şiveli konuşmayı az rastlanmaktadır.  Şiveli konuşmaları örneklerle cümle içinde nasıl kullanıldığını konuşma örneklerinde göreceğiz.

Nermin Karabulut

Biraz Da Gülelim (Gıı Gaşım Akıdeş, Ganare v.s)