Aydın ve Köyleri Şiveler Ağızlar Cümle ile kullanılışı (örneklerle) Netcen Gari, Ne bişiriyon, Kapız Keselim? Ayak Dıvıştısı, Candırma gelmiş, gibi, Şiveler Adında böyle deniliyormuş diyeceğiniz

DEYİM NEDİR? Bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkileyici anlatmak için en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan ve çoğu zaman gerçek anlamdan uzaklaşıp kendine özgü anlam kazanan kelime gruplarına deyim denir. 

AYDIN VE YÖRESİ ŞİVELİ DEYİMLER (NE, NİÇİN KULLANILIR) EGELİ OLMAYAN PEK  ANLAYAMAZ (Ne Diyor Bu Denir)

      Şimdi bunları örneklerle sıralayalım. ( Yurdumuzda diğer coğrafi bölgelerinde yaşayanlar,   (Karadeniz Akdeniz, Doğu Anadolu ve yurt dışında yaşayan (ABD, Almanya, İng, Fransa, Belçika, Kazakistan, Azarbeycan  v.b ülkelerde yaşayanlar Ege Bölgesi (Aydın ve çevresindeki yörelerde yaşayanların kullanmış oldukları deyimler şiveli ( Aydın Ağızı) olarak aşağıda verilmiştir. Aydın Ağızında deyimler çok çeşitlendirilmiştir.  ( Derleyen ve Hazırlayan : Nermin KARABULUT)

 1. Acı Soğuk : Çok soğuk olmak
 2. Acısını Çıkarmak: Önceden uğradığı maddi ve manevi zararı sonradan gidermek.
 3. Acısını Çıkarmak : Öç Almak. (Bana yaptıklarının acısını çıkardım.)
 4. Açık Kapı Bırakmak: İleri düşünerek ılımlı davranmak.
 5. Ağız Kalabalığı Yapmak: Gereksiz sözlerle karşısındakini şaşırtmak.
 6. Ağızı Kulaklarına Varmak:  Çok sevinmek, sevincini her halinden çok belli etmek. 
 7. Ağızının Suyu Akmak: Çok beğenmek, imrenmek.
 8. Ağızda Bakla Islanmamak: Sır saklamayı bilmemek. (Onun ağızında bakla ıslanmaz.)
 9. Ağızından Çıkanı Kulağı İşitmemek: Sözleri düşünmeden , öfke içinde  konuşmak.
 10. Ağızını Bıçak Açmamak: Suskun kalmak, hiç konuşmamak.
 11. Ağızı Var Dili Yok: Sessiz sakin kendi halinde
 12. Akıl Karı Olmamak: Yaptığı işin akıllı bir kişinin yapacağı birşey olmamak.
 13. Akla Karayı Seçmek: Çok mücadele vermek. zahmet çekmek
 14. Aklına Gelen Başına Gelmek: Bir konu hakkında düşündüğü kötü şeyin olması
 15. Ana Baba Günü: Çok kalabalık, kimsenin kimseye tanımadığı kalabalık.
 16. Adam Yerine Gomag: Önemsemek, (onu adam yerine godum)
 17. Adı Batasıca : Öldüğünde unutulup gitsin.
 18. Ağız Bakmak: Birinin sözüne inanmak.
 19. Ağız Dalaşı Etmek: Kırıcı sözlerle tartışmak.
 20. Ağızını Tutmak: Sabırlı olup yanıt vermemek. 
 21. Allah Beygirini Versin.: Bir neyi beddua
 22. Alın Gabağı: Alnının ortası ( onu alın gabağından vurmuş)
 23. Ar Damarı Çatlamak: Alın ortası, iki kaşın birleştiği yer.
 24. Ansan Ayıp Yutsan Böyük : Sırın önemi
 25. Astarı Yüzünden Böyük: Yapılan iş sonucu elde edilen kazanç, maliyetten az olması
 26. Arıye Dayağı: Kavga edenleri ayırmaya çalışırken yenilen dayak
 27. Ası Söylemek: İdalı konuşmak. şart koşmak
 28. Atınan Apeyi Dövüştürmek:iki kişinin arasına fitne sokup kavgaya neden olmak.
 29. At Üstünden Orak Biçmek: Kolay olan işi yapmak.
 30. Adamın Dediği Dedik Çaldığı Düdük : İnat etmek
 31. Adam Ekmeği Meydan Ekmeği Evlat Ekmeği Zindan Ekmeği : Eşinin ekmeğinin önemi
 32. Adını Goymak :Parasını belirlemek, söz vermek
 33. Ağız Öğretmek : Yol göstermek.
 34. Aşam bazarı    : Akşam üstü pahalı veya ucuz almak
 35. Ağzını bozmak : Küfürlü konuşmak
 36. Ağzını tutmak : Cevap vermemek , susmak
 37. Ayaklana gara su inmek:Yürümekten çok yorulmak. Ore varınceye gada  ayama garasu 
 38. Ayıya oyna demişle dokuz dükkan yıkmış: Sakar birisi için söylenen söz 
 39. Ahı Gitmiş Vahı Kalmış   : Yaşlanmak, çökmek
 40. Ahmak Islatan : Az az yağan yağmur
 41. Ayın Oyun Etmek: Hile karıştırmak.
 42. Akça Gavak Yaprağı Gibi Dönmek : Dönek olmak. İşine geldiğine göre davranmak.
 43. Akıllı Deliye Söyletirmiş: Söylemesi zor olan tenteşikli şeye saf birine söyletmek
 44. A_şam oltu : Akşam üzeri (a__şam oltu size geleceğiz.)
 45. Alçak Eşeğin Binmesi Kolay Olurmuş: Sessiz insanlara herşey yaptırmak. 
 46. Aldı Aşarı Gitmek : Önüne geçememek.
 47. Alışmamadık Kıçta Don Durmazmış: İşe eğreti olmak. Eline iş yakışmamak.
 48. Allem Gallem Etmek : Oyun etmek bir şeyin özüyle oynamak,
 49. Aldı Aşırı Gitmek : Önüne geçememek.
 50. Alışmadık götte don durmazmış: İşe eğreti olmak
 51. Allem gallem etmek : Oyun etmek bir şeyin özüyle oynamak, hile karıştırmak
 52. Anan anan gadın anan : Sonuca ulaşamamak.
 53. Hz. Derleyen Nermin KARABULUT
 54. Anasından emdiği süt burnundan gelmek: Bir işi yaparken, çok zahmet çekmek
 55. Akla garayı seçmek: Bir işi yapmak için çok uğraşmak.
 56. Alnının çatısı   : Alnının ortası (Alnının çatısından vurmuş)
 57. Ansan Ayıp Yutsan Böyük : Söylenmeyecek ar yapılan sözlük
 58. Ardamarı çatlama :Ahlaksızlaşmak, yüzsüz olmak(onun ar damarı çatlamış)
 59. Askarı yüzünden bahalı   : Birşeyin pahalı geldiği belirtmek. Ası söylemek : Şart koymak.
 60. Aşamdan galan aş ağız yakmaz : Olayın soğuması
 61. Aşık atmak : İdda etmek, yarışmak, sen onunla aşık atabili misin o çok zengin
 62. Atlan apeyi döğüştümek: Arabozucu
 63. Aval aval bakmak : Safça (yüzüme aval aval bakma
 64. Ayağını Gaydırmak : Kötülük yapmak
 65. Ayak dıvıştısı            : Ayak sesi
 66. Ayan beyan belli :Açıkça belli etmek (rüyamda ayan beyan gördüm)
 67. Ayran gönüllü : Çabuk fikri değişen
 68. Bacak çekiştirmek  : Birisinin hakkında dedikodu yapmak.
 69. Benenari Yaptı: Özenmeden gelişigüzel yaptı.
 70.  Bi Kız Gödüm benenari güzel değil 
 71. Başa Dapmak    :Yapılan iyiliği yüzüne vurmak
 72. Basireti bağlanmak: Olacakları bildiği halde konuşamamak. olumlu davranmak.
 73. Ayağını sürümek: Gittiği yere başkalarının da gelmesi
 74. Başını yimek   :Kendi yıkımına neden olmak
 75. Baş yaptırmak :Düğünde saçını yaptırmak için koaföre gitmek.
 76. Bayramda Seyranda : Ara sıra anlamında
 77. İmamkoy.com
 78. Bazada ağız gömek   :Gözlemlemek,
 79. Bekara garı boşamak goley   : Sene göre hava hoş
 80. Benim eşeğim gancık olsun : Tartışmada yenilgiye düşmek tartışmadan usanmak
 81. Beşlik bozmak : Konuşmak iki bıdramak
 82. Bi deliğe işemek : Samimi olmak, sıkı fıkı olmak
 83. Bilmediği beş vakit vamaz : Her şeyi bilmek. hünerli
 84. Botcada gumaş eskimez : Kendini karaya bereye vurmayanlar için söylenir.
 85. Çaka satmak :Çalımlı olmak
 86. Cav cav sıcak : Öğle zamanı olan sıcak, saat oniki -üç arası
 87. Cinleri başına toplanmak : Çok sinirlenmek
 88. Çatal gazık yere batmaz
 89. Çayın daşınla çayın guşunu vurmak
 90. Dabanı Ağır : Ağır hareket etmek. Yaptığı şeyi usul usul yapmak
 91. Deli debbek :  Dengesiz, delimtırak. (Deli Tebbek konuşma)
 92. Deveyi yardan bir tutam ot attırır. Hırslı olmak.
 93. Dulgarı Beslediği: Ahlaksız hareketler sergileyen
 94. Dikin Tutmamak: Bir işte başarısız olan, veya bozulan aletlerde eski işlevi gibi olmamak
 95. Depik atmak : Tekme atmak.
 96. Dış kapının mandalı  : Aileden olmayan kişi
 97. Dinelmekten yoruldum : Uzun süre ayakta kalmak
 98. Dubre vemek        : Hızlıca hareket etmek
 99. Dünya yansa el gada  hasırı olmamak: Umursamaz olmak. Hiç bir şeye dert etmemek.
 100. Eften püften: derme çatma yapılan şey.
 101. Enkine ore goma: Onu oraya koyma
 102. Ekmek garıştırması: Bayatlamış ekmekleri tavlandırılarak kızartılması
 103. El pençe divan durmak.: Saygı ile karşılamak.
 104. Engi bengi olmak : Şaşırmak aptallaşmak.
 105. El Öpmelen Dudak aşınmaz: Bir işi yaptırmak için ricada bulunacaksın.
 106. Elen telen etmek : Boşa harcamak zarar etmek
 107. Esip gürlemek : Bağırıp çağırmak
 108. Eşek ne anlar Hoşaftan : Değerli olan şeylerin değerini bilmeyen kişiye denir.
 109. Fıngıldaklı kişi: Oynak kişi
 110. Hz: Derleyen Nermin KARABULUT
 111. Gıymatı Sakızlı kanfilde yok :Birisine gereğinden fazla değer vermek
 112. Gönül koymak : Gücenmek göz belertmek : Korkutmak
 113. Gözleri fel fecir okumak: Açıkgöz, fırlama
 114. Gözkulak olmak : Gözetmek, Evini göz kulak ol çarşıya gidiyom.
 115. Gözü kızarmak : İradesine sahip olamamak. Kaç onun gözü kızarmış
 116. Hamı Yugumak : Hamur Yoğurmak.
 117. Gudurmuş köpek başını yer: Öfkeli kişinin başına herşey gelir. Gumba dolması : Koyun bağırsağından pirinçle yapılan dolma
 118. Guzu göbeği : Ağaçlık alanlarda yetişen işkembe görünümlü mantar
 119. Güce gitmek : Alınmak Gücenmek; Onun lafları çok gücüme gitti
 120. Gıcık etmek : Sinir etmek
 121. Hacı yolu bekler gibi yolunu gözlemek: Merakla birisini beklemek
 122. Hap hapına gelmek: Karşı karşıya gelmek. Randevusuz, beklenmedik
 123. Haşat olmak: Parçalanmak kırılmak. Ezilmek, tanınmaz olmak.
 124. Hinayetlik etmek :Yaramazlık etmek.
 125. Hora Geçmek. Yapılan şeyden hoşnut olmak, memnun kalmak.
 126. Hunu Huraya koy : Onu şuraya koy
 127. İki Ucu Bir Araya Gelmemek: Başarısız olmak. İşte Muvakkak olamamak.
 128. İreng Etmek : Eziyet etmek, karıdaki kişiye yıpratmak.
 129. Gaskatı Söylemek: Acımasızca,  söylenecek sözleri  yüzüne söylemek
 130. Gayar Etmek : Küfürlü konuşmak
 131. Kelli Kulaklı : Hali vakti yerinde, vücudu’da sağlam boylu boslu
 132. Gov Sokmak : Arada laf taşımak. fitlemek.
 133. Kölük Vermek: Kıskandırmak ( Bene kölük vedi, tansiyonumu çıkardı.)
 134. Matırak Geçmek : Şakalaşmak alay etmek. (Ayşe’yle matrak geçtik biraz)
 135. Marangoz Keseri Gibi Dönme: İşine geldiği gibi dönen
 136. Mırın Gırın Etmek: İsteksiz davranmak
 137. Muştuluk Vemek : Müjdelemek, Karşılığında hediye almak
 138. Ne oldum delisi olmak : Sonradan görerek ne yapacağını şaşırmak
 139. Nevri Dönmek : Şaşırmak, ne olduğunu bilmemek.
 140. O Gidenlerde : Çevrede oralarda ( O gidenlerde ne gören olmuş ne duyan)
 141. Ozanlık etmek. Şakalaşmak, şakacı espiri üreten
 142. Öbek Öbek: Küme küme
 143. Ödü Bokuna Garışmak: Çok Korkmak.
 144. Özene Bezene; İtina ile seçmek, işi önemseyerek yapmak.
 145. Palaz Paldıraz : Üstünkörü yapmak, veya çıkmak
 146. Papı Yemek: Azarlanmak. (Onun papısını ben yedim biyo)
 147. Paşaya Kelle Yetiştirmek: Hiç yoktan acele etmek
 148. Peygamber Devesi : Çekirgeye benzeyen yeşil, cılız, ince, uzun böcek
 149. Pestili Çıkmak: Aşırı yorulmak
 150. Sebat Etmek: Sadık kalmak, devam ettirmek.
 151. Siyim Siyim: Sızıntı, (Yavaş yavaş ağlamak.)
 152. Söz Kesmek :Evliliğe dair söz verilmesi
 153. Südü Bozuk : Ahlakı bozuk kişi
 154. Suya Girinmek : Banyo yapmak
 155. Şaka Şellen Yapmak: Şakalaşmak, espiri yapmak
 156. Şangır Şungur: Çok ses çıkarmak. Anahtarı şangur şungur etti
 157. Tava Gelmek: Yola gelmek, kanmak
 158. Tava Gelmek :Toprağın sürmeye elverişli hale gelmesi
 159. Nermin KARABULUT İmamkoy.com.
 160. Tavuk Garankısı: Göz hastalığı
 161. Tebdili Davmak: Dikkatli ölçülü davranmak
 162. Tek Durmak: Uslu sakin durmak
 163. Tepe Taklak Gitmek :Düşmek, veya iflas etmek
 164. Tingil Tepeye Çıkmak: Yükseğe çıkma
 165. Unu Eleyip Eleyi Asmak:Yaşlanmak, işlerden uzak durmak
 166. Uzun Oturmak:Yarı yatmış durumda oturmak.
 167. Ümüğüne Basmak: Boğazına çökmek.
 168. Üstüne Yatmak: Aldığını vermemek.
 169. Varı yoğu :Nesi varsa onun
 170. Verip Veriştirmek: Ağızını geleni söylemek.
 171. Yakı Olmak: Miydesi bozulmak rahatsızlanmak
 172. Yalama olmak: Aşınmak
 173. Yalap yalap: Parıl parıl
 174. Yalancısı olmak : Başkasından duyduğunu diğer kişiye aktarmak.
 175. Yalınayak başı kabak: Başında örtü ayağında pabuç olmaması
 176. Yaptığını yanına gomamak (koymamak): İntikam almak
 177. Yarenlik (aynı) etmek: Aynı yaştaki kişilerin arkadaş olması muhapbet etmesi
 178. Yarım avuç: Az birşey
 179. Yarım yamalak: Bir işi eksik yapmak
 180. Yavan ağız : Gereksiz konuşmak.
 181. Yayan Yapıldak: Ayakkabısız yola gitmek
 182. Yüz tutamağı: İyilik yerine verilen hediye
 183. Yüzkiri olmak : Utanılacak durumda olmak
 184. Yünmek           : Yıkanmak
 185. Zivanadan Çıkmak :Sabrının iyice taşması
 186. Zifiri Karanlık : İyice karanlığın çökmesi, hiç birşey görmemek.
 187. Ildır ıldır ıldıramak : Parıl parıl parlamak.
 188. Nermin KARABULUT
 189.  
 190.  
 1. Genelde şiveli olarak yaşlı kuşak konuşur. Kırk beş yaş üstü, yeni nesilde şiveli konuşmayı az rastlanmaktadır.  Şiveli konuşmaları örneklerle

Derleyen ve Hazırlayan : Nermin KARABULUT)

error: İçerik korumalıdır!