Halk Birim Ürünlerinin Sınıflandırılması

IMG-20160106-WA0003

RESİM: AYDIN/İMAMKÖY

Halk Bilim: Bilim olması sebebiyle doğruyu gerçeği araştırır. Araştırırken bilimsel metotları kullanır. Derleme Gözlem, anket gibi metotlarla halka dair bilgileri düzenler.

Halk bilimi veya folklor, bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye,

Halk Edebiyatı: Halk Edebiyatı ürünü esnetik yönü sanatsallığı ile ilgilenir. Bu sebepten dolayı Halk edebiyatı çalışmaları ürünlerin sınıflandırılması ve estetik yönünden değerlendirilmesinden ibarettir.

Halk Bilim Ürünlerinin sınıflandırılması :

1. Halk Şairleri  a) Biyografi ve Menakıbnameler b) Metinler-Şiirler 2. Halk Edebiyatı 3. Edebi Şekil Almamış Fakat alabilecek ürünler 4. Halk Temaşa Sanatı 5. Halk oyunları ve Eğlenceleri 6. Adet ve Merasimler 7. İnançlar 8. Halk Adetleri ve Gelenekleri 9. Halk İlimleri 10. Halk El Sanatları 11. Giyim Kuşam Süslenme 12. Halk Ekonomisi 13. Geleneksel Yemek Kültürü 14. Köy Tarihi 15. Festivaller

Halk Şairleri (Aşık Edebiyatı)a) Biyografi (resmi bilgiler) Menakıbnameler (Hayat Hikayesi) uzun süre yaşanmışsa , kutsallaşmış efsaneler

İ) Tarihi Bilgiler, Kayıtlı Bilgiler (Resmi Bilgiler) İİ) Rivayetler, Sözlü anlatılar (o kişiyi görmüş olan kişiler, kesinliği yoksa efsanedir iii) Menkıbevi Rivayetler

kişiyi görmüş olanlar kesinliği yok. 

Şimdi bu sınıflandırmayı biraz açalım.

 

Evet Köyümüz’den bunlarla ilgili  derlemelere sitemizde yer vereceğiz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>