İMAMKÖY’DE 23 NİSAN KUTLAMALARI

 Ana sınıfı öğrencilerinin halk oyunu gösterileri

 Kutlama Programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından şiirler okundu.

20160423_094601

2015-2016 Eğitim öğretim yılında İmamköy ilkokulun   23 Nisan ?enlikleri  di?er y?llardan biraz daha farkl? yap?ld?. ?enlik yar??ma ,?iir ve gösteriler ?eklinde olmu?tur. Ö?renciler, ö?retmenler ?mamköy ve Gölcük mahallesi vatanda?lar?n?n gerçekle?tirdi?i çok say?da kat?l?m ile gerçekle?tirilmi?tir.

Anas?n?f? ö?rencileri halk oyunlar? e?li?inde ö?renci hangi yörenin oyununu oynad?ysa Türkiye haritas? üzerinde o bölgenin resmini haritaya yap??t?rd?.

20160423_100501

Ana s?n?f ö?rencilerinin gösterileri

büyük ilgiyle izlendi

20160423_102133

Yumurtalı ıspanak adlı gösteri büyük ilgi topladı.

Bir cevap yazın

error: İçerik korumalıdır!